Algemene voorwaarden


Datum: 18.8.2022

I. Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten in verband met de online verkoop van goederen op de website www.astratex.be. Ze maken deel uit van de verkoopovereenkomst die wordt gesloten tussen de verkoper (de uitbater van de online winkel) en de koper. Door het sluiten van de koopovereenkomst verklaart de koper kennis te hebben genomen van de inhoud en akkoord te gaan met alle bepalingen die hierin zijn opgenomen. Daarnaast vraagt de verkoper steeds een uitdrukkelijke bevestiging dat de koper de algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 mei 2022.  


II. Definities 

 • Webshop – de website www.astratex.be waarop de goederen worden verkocht.
 • Verkoper – de handelsvennootschap ASTRATEX a.s., geregistreerd in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank van Praag, afdeling B, onder het nummer: 27623, met maatschappelijke zetel te Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Prague 7, identificatienummer: 25944355. De verkoper wordt geacht de beheerder te zijn van de webshop.
 • Koper – een consument of een ondernemer die via de webshop een koopovereenkomst aangaat met de verkoper.
 • Consument – elke persoon die een overeenkomst aangaat met een ondernemer of andere handelingen verricht buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige arbeid.
 • Ondernemer – de persoon die zelfstandig bedrijfsactiviteiten verricht of soortgelijke handelingen met het oogmerk om winst te behalen. In deze algemene voorwaarden wordt de ondernemer beschouwd als degene die handelingen verricht in kader van zijn bedrijfsvoering.
 • Verkoopovereenkomst – de overeenkomst die tussen de verkoper en de koper via de webshop wordt gesloten met als voorwerp het verkoop van goederen.
 • Consumentenovereenkomst – een verkoopovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of andere overeenkomsten krachtens het burgerlijk wetboek, mits de contracterende partijen een consument en een verkoper omvatten.
 • Goederen – artikelen die te koop worden aangeboden in de webshop.
 • Koeriersdienst – Een contractuele koerier die het vervoer van de goederen regelt van de verkoper naar de koper.
 • Werkdagen – Kalenderdagen van maandag tot en met vrijdag (8u30- 18u), met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
 • WER– het Wetboek Economisch Recht
 • Kortingscode – een combinatie van verschillende letters en nummers; nadat deze code op de voorziene plaats wordt ingevuld bij de bestelling, zal er een korting worden berekend. De kortingscodes worden uitgegeven in kader van een promotie of worden per e-mail verzonden.
 • Astratex Club – een spaarsysteem waarbij de koper een korting krijgt voor zijn volgende aankoop.
 • Omruilen en retouren via de webshop – eenvoudige manier om goederen terug te sturen met de mogelijkheid om nieuwe goederen te reserveren via een online formulier in de webshop.
 • Beoordelingen – Alle beoordelingen op Astratex.be zijn afkomstig van geverifieerde kopers. Elke koper ontvangt op het e-mailadres dat bij de bestelling is opgegeven een unieke link voor het geven van een beoordeling van de gekochte artikelen of diensten. Per gekocht artikel kan slechts één beoordeling worden ingevoerd. Na verzending van de beoordeling wordt de link gedeactiveerd.

 

III. Procedure voor het sluiten van de overeenkomst  

1. Het voorstel tot sluiting van de overeenkomst (het aanbod) vindt plaats op het moment dat de verkoper de goederen in de webshop opneemt. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling plaatst (verzendt). Vooraleer de koper de bestelling kan plaatsen, vraagt de verkoper een uitdrukkelijke bevestiging voor de kennisname en goedkeuring van de algemene voorwaarden.  

2. De goederen in de webshop zijn voorzien van een naam en worden weergegeven met een beschrijving die informatie bevat over de gebruikte materialen en andere kenmerken. Als de goederen in meerdere kleuren en formaten beschikbaar zijn, kan de koper de kleur en maat kiezen vooraleer deze artikelen in het “winkelmandje” worden geplaatst.

3. De koper selecteert de goederen alsook de kleur, de maat en andere mogelijke kenmerken die geselecteerd kunnen worden. Deze goederen worden toegevoegd in het winkelmandje door te klikken op de knop “Toevoegen aan winkelmand” of op de knop met het symbool van het winkelmandje. Als de koper zijn bestelling wenst te wijzigen of controleren, kan hij terugkeren naar de vorige stappen van het bestelproces.  

4. Vanaf het moment dat de koper klikt op “Bestelling verzenden en betalen” is het bestelproces voltooid en is de overeenkomst bindend. Tot dan heeft de koper de mogelijkheid om zijn bestelling op elk moment in de bestelprocedure te annuleren.  

5. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de koper een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging omvat het bestellingsnummer en een samenvatting van de koopovereenkomst. Deze samenvatting bevat de opsomming van de bestelde producten met de specifieke productkenmerken, alsook de prijs, bijkomende kosten en betaal- en leveringswijze.  

6. De verkoper mag de koper contacteren op het telefoonnummer dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. De verkoper mag de koper contacteren voor zaken die betrekking hebben op de verkoopovereenkomst.  

7. De verkoopsovereenkomst kan in het Nederlands worden afgesloten.

8. Zodra de bestelling is bevestigd en de verkoopovereenkomst is gesloten, zal deze worden bewaard met het oog op de uitvoering ervan. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn voor de koper na het inloggen op zijn gebruikersaccount. De koper heeft het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen totdat de goederen zijn verzonden. De koper moet de verkoper telefonisch of per e-mail informeren over de annulering. Als er wijzigingen of verbeteringen moeten worden aangebracht, kan dit nog vooraleer de bestelling wordt verzonden. Dit kan enkel na toestemming van de verkoper, met uitzondering van de wijziging van de betalingswijze.


IV. Aankoopprijs

1. De aankoopprijzen van de goederen en diensten worden in de webshop vermeld inclusief BTW en alle wettelijke vergoedingen. De leveringskosten en -uitgaven verbonden kunnen variëren, afhankelijk van de leverings- en betalingswijze. Deze kosten worden vermeld voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

2. De prijs die is vastgesteld op het moment van de bestelling geldt als een bindende prijs zowel voor de koper als de verkoper. De aankoopprijs kan na de bestelling niet meer worden gewijzigd. Zelfs niet in het geval dat de verkoper daarna de prijs wijzigt voor de goederen of wanneer er een kortingscode- of kortingsactie loopt. Bij het ruilen van hetzelfde goed voor een andere maat, betaalt de koper dezelfde prijs als de prijs van de oorspronkelijke bestelling. Als de koper de goederen wil omruilen voor een ander type, zal de prijs overeenstemmend met de actuele prijslijst van toepassing zijn. De koper heeft daarbij geen recht op het gebruik van een kortingscode, korting uit de Astratex Club of de kortingscode die al werd gebruikt bij zijn eerste bestelling.  

3. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijs van de via de webshop aangeboden goederen te wijzigen en kortingsacties te organiseren. Dit volgens de wettelijke regelgeving.  

4. De verkoper biedt verschillende kortingen aan (getrouwheidskortingen, bundelkortingen, kortingscodes,...). Elke korting mag éénmaal gebruikt worden, tenzij dit uitdrukkelijk anders is bepaald. In het geval dat de kortingen meerdere keren worden gebruikt of indien het gebruik van een korting strijdig is met de regels van het type korting of actie, heeft de verkoper het recht deze korting te weigeren.  

Cadeaubonnen - Een cadeaubon is onsplitsbaar, dit wil zeggen dat de volledige waarde van de cadeaubon in één bestelling moet worden gebruikt. Als de waarde van de cadeaubon hoger is dan de waarde van de bestelling, wordt het overblijvend bedrag niet in een nieuwe cadeaubon verwerkt noch wordt dat bedrag terugbetaald. Een cadeaubon kan niet worden geruild voor geld. Per bestelling mag er één cadeaubon gebruikt worden.

Kortingscode - Per bestelling mag er maar één kortingscode gebruikt worden. Deze code mag niet worden gebruikt voor de aankoop van een cadeaubon.

Astratex Club - Een spaarsysteem waarbij de klant een korting kan krijgen voor zijn volgende aankoop. De korting bedraagt 5% van het betaalde bedrag voor goederen die zijn aangekocht (uitgezonderd betalingen uitgevoerd met een cadeaubon). Dit is niet van toepassing voor goederen die zijn teruggestuurd. Dit bedrag wordt na 30 kalenderdagen vanaf de levering bij de koper geregistreerd op het spaarsysteem. Het bedrag dat in het spaarsysteem zit, mag worden gebruikt voor de betaling van een bedrag (of een gedeelte van het bedrag) op de volgende website: www.astratex.be. Het geregistreerd bedrag in het spaarsysteem mag enkel worden gebruikt voor betalingen voor goederen en vervoer of bij de aankoop van een cadeaubon. Het bedrag in de Astratex Club mag niet worden gebruikt voor de omruiling van bepaalde goederen. Bij omruiling, teruggave of klachten van het goed, wordt het bedrag niet opnieuw opgenomen in de Astratex Club. Het bedrag dat in de Astratex Club zit kan niet in contant worden uitbetaald. Het bedrag van de Astratex Club is geldig voor zes maanden. De Astratex Club mag uitsluitend worden gebruikt door geregistreerde gebruikers.

De waarde van het gebruikte geld uit de Astratex Club of van een kortingscode zal altijd proportioneel worden verdeeld tussen alle bestelde goederen (afgeprijsd en niet-afgeprijsd). Bij de retournering van een bestelling waarvoor een kortingscode of geld uit de Astratex Club werd gebruikt, wordt de prijs na aftrek van de korting terugbetaald. Kortingscodes zijn geldig voor een beperkte periode, ze kunnen slechts tot op een bepaald tijdstip worden gebruikt. Bij de retour of bij het indienen van een klacht met betrekking tot de goederen, wordt de geldigheidheid van de kortingscode niet verlengd.


V. Betalingsvoorwaarden

1. De betaling van de prijs gebeurt in EUR.

2. Tijdens het plaatsen van de bestelling kan de koper kiezen uit de volgende betalingsmethoden:
 • Betaling bij ontvangst: Bij levering van de goederen, contant of met de kaart. 
 • Betaling vooraf (cashless payment): onmiddellijke overschrijving van geld van de rekening of betaling per kaart; betaling via bankoverschrijving.

3. De betalingswijze kan na het plaatsen van de bestelling enkel worden gewijzigd mits toestemming van de verkoper. 

4. Verdere informatie omtrent de betalingsmethoden kan worden geraadpleegd in de rubriek “Verzending en betalingen” in de webshop via de volende link: https://www.astratex.be/verzending-en-betaling/


VI. Levering

1. De goederen worden alleen in België geleverd door de verkoper.

2. De verkoper verbindt zich ertoe de goederen te leveren met inbegrip van alle onderdelen en accessoires, overeenstemmend met de verkoopsovereenkomst. Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen:
 • Levering door een koerier op het bij de bestelling opgegeven adres,
 • Zelf afhalen bij één van de partner- afhaalpunten.

De verkoper heeft zijn leveringsverplichting voldaan wanneer hij de goederen ter beschikking stelt aan de koper op de plaats van uitvoering en de koper hierover vooraf informeert. Als de verkoper de goederen moet verzenden, heeft de verkoper voldaan aan zijn leveringsplicht aan de koper (ondernemer) door deze aan de koerier te overhandigen met het oog op het vervoer aan de koper en door de koper in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van de vervoerovereenkomst uit te oefenen ten opzichte van de koerier. De levering aan de koper (consument) wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat de bestelde goederen worden overhandigd door de vervoerder aan de koper (consument). 

3. De verkoper verzendt de goederen binnen twee werkdagen vanaf de datum van de koopovereenkomst. Deze termijn is van toepassing wanneer de goederen in voorraad zijn. Als de koper een overschrijving als betalingswijze heeft gekozen, worden de goederen verzonden binnen twee werkdagen nadat het bedrag op de rekening van de verkoper is ontvangen. 

4. Op de website vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Deze zijn gebaseerd op de verwachte leveringstermijnen van de transportbedrijven.

Als u een consument bent en wij kunnen niet op tijd leveren, dan stellen wij u altijd op de hoogte voordat de voorziene leveringsdatum verstrijkt. Wij spreken dan een nieuwe leverdatum met u af. Als wij ook deze tweede termijn niet kunnen nakomen, kunt u de overeenkomst kosteloos ontbinden en betalen wij u binnen 30 dagen na de annulering terug. Als wij u niet vóór het verstrijken van de initiële (eerste) termijn verwittigen, kunt u de overeenkomst onmiddellijk na het verstrijken ervan opzeggen en betalen wij u binnen 30 dagen na de ontbinding terug.

5. Eventuele verzendings- en verpakkingskosten die de koper heeft gekozen bij de bestelling, zijn voor rekening van de koper. Deze bedragen zijn vermeld in de prijslijst van de verkoper. De kosten en uitgaven verbonden met de verzendingswijze staan vermeld op de website onder “Vervoer en betalingen” (https://www.astratex.be/verzending-en-betaling/). 


VII. Ontbinding van de verkoopovereenkomst en beëindiging door onderling akkoord 

1. Als de goederen niet meer worden geproduceerd of kunnen worden geleverd, alsook in het geval van een kennelijke vergissing omtrent de prijs (bv. in het geval dat de prijs duidelijk afwijkt van de prijs voor dit soort goederen), heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

2. De verkoper heeft eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden in geval dat de koper de overschrijving niet uitvoert binnen één werkdag na de dag van het sluiten van de overeenkomst. 

3. De koper (ondernemer) kan op elk moment de ontbinding van de overeenkomst vragen. Dit vanaf de totstandkoming van de overeenkomst totdat de goederen worden verzonden. Vanaf het moment dat de verkoper zijn instemming geeft voor de ontbinding van de overeenkomst, wordt de koopovereenkomst op grond van een onderling akkoord ontbonden. 

 

VIII. Herroeping van de overeenkomst door de koper (consument) 

1. Conform art. VI.47 WER heeft de koper (consument) het recht om de overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen vanaf de levering of afhaling van de goederen, zonder vermelding van een reden. Als de levering uit meerdere soorten goederen bestaat of de goederen uit meerdere onderdelen bestaan, geldt dit vanaf de laatste levering die de koper heeft ontvangen. Buiten de hierboven vermelde wettelijke bepalingen, geeft de verkoper de koper (consument) het recht op teruggave of omruiling van goederen gedurende een periode van 30 dagen vanaf de in ontvangstname van de goederen. 

2. Procedure bij herroeping van de overeenkomst: 
 • Als de koper (consument) de overeenkomst wil herroepen, moet hij de verkoper hierover schriftelijk informeren, uiterlijk op de dertigste dag nadat de goederen in ontvangst zijn genomen. Als de koper (consument) de goederen wil ruilen of terugsturen via de webshop, kan hij gebruik maken van het modelformulier. Dit formulier is beschikbaar op de webshop: [Add link to sample form]  
 • De koper (consument) is verplicht de goederen samen met het retourformulier te verzenden naar het volgende adres: Astratex a.s., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod, Tsjechische Republiek. Dit moet uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment van de herroeping van de overeenkomst gebeuren. Conform art. VI.51 §1 WER, vallen de terugzendingskosten van de goederen in geval van herroeping voor de koper (consument). De goederen die worden teruggestuurd mogen geen gebruikssporen vertonen en moeten onbeschadigd en compleet zijn (inclusief accessoires). Bij de herroeping van de overeenkomst is de koper (consument) slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen dat het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan noodzakelijk was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen. Dit betreft de aard, eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

3.  De verkoper zal na de herroeping van de overeenkomst uiterlijk binnen 10 dagen het bedrag (inclusief de goedkoopste leveringskosten (art. VI.50 §2 WER) terugbetalen aan de koper (consument) De verkoper is niet verplicht om over te gaan tot terugbetaling voordat de koper (consument) de goederen heeft overhandigd of teruggezonden (al naar gelang welk tijdstip eerst valt). 

4. In geval van herroeping, krijgt de koper (consument) op grond van art. VI.50 §2 WER onmiddellijk en zonder vertraging (uiterlijk binnen 10 dagen na herroeping) het geld terug dat hij op basis van de herroepen overeenkomst heeft betaald. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel dat de koper (consument) heeft gebruikt bij zijn oorspronkelijke transactie. De terugbetaling zal enkel op een andere manier gebeuren als de koper (consument) hier uitdrukkelijk mee instemt en als er geen extra kosten aan zijn verbonden. Als de betaling met de kaart is verricht, maar om welke reden dan ook deze transactie wordt afgewezen, zal de verkoper het bankrekeningnummer van de koper (consument) vragen en het geld via een bankoverschrijving terugstorten. In het geval dat er een andere betalingsmethode is gebruikt door de koper (consument), moet de koper zijn bankrekeningnummer geven. Het vragen van de bankrekening van de koper is uitsluitend als doel om het bedrag terug te storten. Enkel wanneer het niet mogelijk is om het geld terug te betalen via bovenstaande manieren, zal de verkoper het geld terugsturen door middel van een money order (geldwissel). Het ontvangen bedrag mag niet worden teruggestort op een rekening dat bestemd is voor een terugbetaling van lening, kredieten, spaargelden enz. 

5. De aanspraak op het voordeel van een promotionele actie (een geschenk, korting of een ander soort voordeel) ontstaat zolang de bestelling voldoet aan alle vereisten van de op dat moment aangeboden actie. Wanneer de koper de koopovereenkomst herroept, vervalt de aanspraak. Het geschenk moet samen met de ongeschikte goederen worden teruggezonden. Als de koper slechts een deel van de goederen teruggeeft en de waarde van de overgebleven producten de vastgestelde limiet voor het recht op een geschenk niet overschrijdt, is de koper ook verplicht dit terug te geven. Zoniet wordt de koper (consument) de normale prijs van het geschenk aangerekend.

6. Ruilen en retouren via de webshop. De verkoper stelt een elektronisch formulier ter beschikking voor het retouren of ruilen van goederen. Wanneer de Koper (consument) het formulier voor het ruilen en retourneren van goederen in de online shop gebruikt, kan hij/zij een verzendlabel met vooruitbetaalde verzendkosten van DPD Paketshop afdrukken, dat hij/zij kan aanmaken op https://rmp.dpdgroup.com/015/astratex. De kosten voor de vooraf betaalde verzendkosten zijn ten laste van de verkoper. De koper (consument) heeft echter niet automatisch het recht op voorafbetaalde verzendkosten. Enkel wanneer de koper (consument) het verzendingslabel afdrukt of de code gebruikt van het online retour- of ruilformulier, zijn de verzendkosten ten laste van de koper (consument). De koper (consument) kan de online dienst voor het ruilen en retouren van goederen herhaaldelijk gebruiken met betrekking tot één bestelling.


IX. Gebrekkige uitvoering en garantie 

1. De verkoper is aansprakelijk voor de afwezigheid van gebreken aan de goederen. De aansprakelijkheid van de verkoper omvat dat, zodra de risico-overdracht wordt overgedragen naar de koper, de goederen: 
 • De eigenschappen hebben die zijn vastgesteld door de partijen (bij gebrek aan afspraken: de eigenschappen die door de fabrikant zijn omschreven), of die de koper verwachtte met betrekking tot de aard van de goederen en hun reclame; 
 • Geschikt zijn voor het door de verkoper bepaalde doel of voor het typerende doel voor dat type goederen;
 • Overeenstemmen met de kwaliteit of design van het overeengekomen monster of voorbeeldmodel, als de kwaliteit en design van het bestelde goed is bepaald overeenkomstig met dat monster of voorbeeldmodel; 
 • De correcte hoeveelheid, maat en gewicht hebben; en 
 • Overeenstemmen met de wet. 
2. De koper heeft gedurende 24 maanden een recht op garantie (vanaf de levering van het goed). In deze periode kan de koper een klacht indienen voor gebreken. Dit geldt niet als: 
 • Goederen voor een lagere prijs zijn verkocht omwille van een gebrek, waarbij net dat gebrek de reden was voor de prijsverlaging; 
 • De slijtage van de goederen veroorzaakt is door het normaal gebruik ervan; 
 • Het tweedehandsgoederen betreft die een gebrek vertonen overeenstemmend met de het gebruik en de slijtage die de goederen vertoonden op het ogenblik dat zij werden geleverd aan de koper; 
 • Het gebrek voortvloeit uit de aard van de goederen; 
 • Het gebrek is veroorzaakt door de koper zijn/haar verkeerd gebruik van het goed; of 
 • Als het gebrek het gevolg is van een externe gebeurtenis nadat het risico op schade van de goederen al is overgedragen aan de koper. 

De garantietermijn loopt vanaf de levering aan de koper. Als de goederen in het kader van de overeenkomst zijn verzonden, loopt de garantietermijn vanaf het moment dat de goederen hun bestemming hebben bereikt. 

3. Als het gebrek een niet-wezenlijke schending van de overeenkomst inhoudt, heeft de koper recht op herstelling of de levering van een nieuw goed zonder gebreken van ontbrekende onderdelen. Als het gebrek echter slechts betrekking heeft op een onderdeel van het goed, kan de koper enkel om vervanging of van dit onderdeel vragen. De koper mag naar eigen goeddunken kiezen of het goed hersteld, dan wel vervangen zal worden. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de koper het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. De koper kan zijn beslissing niet wijzigen zonder de toestemming van de verkoper.  

4. De koper heeft eveneens recht op een vervangend nieuw goed of onderdeel ervan, als hij de goederen niet naar behoren kan gebruiken door het steeds terugkeren van een gebrek na reparatie of door een uitzonderlijk groot aantal gebreken. In dat geval heeft de koper ook het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

5. Als de verpakking van de goederen of reclame een specifieke gebruiksduur van het goed vermeldt die verschilt van de wettelijke garantietermijn, dan verlengt de verkoper de garantietermijn tot die termijn. 

6. Alle rechten die voortvloeien uit gebreken moeten worden uitgeoefend bij de verkoper (hierna te noemen: "klachten"). De Koper kan ook een klacht indienen door de gebrekkige goederen samen met de klacht te sturen naar het volgende adres info@astratex.be en de goederen gratis af te leveren via DPD Paketshop.  Wanneer de koper het garantierecht uitoefent, zal de verkoper de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen, alsook informatie over de uitvoering van de herstelling en de duur ervan. 

 

X. Bijzondere bepalingen betreffende het indienen van klachten door de consument 

1. De verkoper of zijn bevoegde medewerker beslist onmiddellijk over de klacht, al is dit in meer complexe gevallen binnen drie werkdagen. Deze termijn omvat niet de tijd die nodig is voor een professionele beoordeling van het gebrek naar gelang van het soort goederen of diensten. Klachten, met inbegrip van het herstel van gebreken, moeten onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de klacht worden geregeld, tenzij de verkoper met de consument een langere termijn overeenkomt. Na deze termijn heeft de consument dezelfde rechten als wanneer het een gebrek betreft dat niet kan worden verholpen.

2. De verkoper is verplicht de consument een schriftelijke bevestiging te bezorgen over het tijdstip dat de klacht werd ingediend, de inhoud van zijn klacht en de wijze waarop de consument verzoekt de klacht te behandelen. Daarnaast is de verkoper verplicht een bevestiging te bezorgen van de datum en de wijze van de behandeling van de klacht, inclusief de bevestiging van de reparatie en duur ervan, dan wel een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht. Alle informatie wordt per e-mail aan de consument bezorgd (met in bijlage een ontvangstbevestiging van de klacht en de richtlijnen van de klachtenbehandeling). 

3. Op grond van art. VI.45 §1(20) WER informeert de verkoper de koper over de mogelijkheid om zijn klacht in te dienen bij een keuringsinstantie namelijk de Consumentenombudsdienst. De Consumentenombudsdienst behandelt consumentengeschillen onder de voorwaarden en wijze zoals bepaald in de wettelijke voorschriften. 

  

XI. Bescherming persoonsgegevens

Alle belangrijke informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens is te vinden in deze link: https://www.astratex.be/bescherming-persoonsgegevens/ 

 

XII. Geschillen

1. Alle mogelijke geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechtbanken. 

2. De koper, zijnde de consument heeft het recht op een buitengerechtelijk geschillenbeslechting voor geschillen die voortvloeien uit koopovereenkomsten of diensten. De entiteit die bevoegd is voor de minnelijke geschillenbeslechting ten aanzien van de verkoper is de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl). Voor meer gedetailleerde informatie kan u de website van de Consumentenombudsdienst raadplegen.

3. Een buitengerechtelijke schikking van een consumentengeschil kan enkel worden ingeleid door de consument en enkel wanneer het geschil niet rechtstreeks met de verkoper kon worden opgelost. 

4. De consument heeft het recht om buitengerechtelijk te schikken via het ODR- platform dat beschikbaar is op ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Deze procedure doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om zich te wenden tot de Geschillencommissie voor Consumentenzaken of tot de rechter.

6. Tijdens de duur van de onderhandelingen van de buitengerechtelijke schikking voor de Consumentenombudsdienst worden de rechterlijke termijnen, bepaald in het Burgerlijk Wetboek, geschorst zodra uw aanvraag volledig is.

7. Het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl).


XIII. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn geldig en van kracht in de bewoordingen zoals gepubliceerd op de website van de verkoper op de dag waarop de koper een elektronische bestelling plaatst. De algemene voorwaarden worden samen met de bestellingsbevestiging verstuurd naar de koper. De verkoper behoudt zich van het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.